เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
อ่านแล้ว42