แสดง 1 ถึง 20 จาก 174 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด-2020-08-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย22020-08-10 14:27:57
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด (แก้ไข)-2020-08-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย22020-08-10 14:59:45
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย32020-08-07 08:53:57
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย32020-08-06 10:42:37
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย32020-08-06 13:23:11
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-08-04กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย32020-08-04 13:16:43
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น02020-07-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์142020-07-23 11:10:48
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(อำนวยการท้องถิ่น)02020-07-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์122020-07-23 11:11:54
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ข้างโรงไฟฟ้า บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-07-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย102020-07-21 09:05:25
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 แยกนานายทองสุข - นายทองใบ บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-07-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย62020-07-21 09:15:09
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านศรีพิลา ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2020-07-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนุชรี โสชัย52020-07-21 11:59:23
12ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย172020-07-14 11:10:20
13ข่าวประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย42020-07-14 16:06:12
14ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อ02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย32020-07-14 16:08:46
15ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย32020-07-14 16:18:41
16ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย42020-07-14 16:26:17
17ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็น02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย22020-07-14 16:28:08
18ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย12020-07-14 16:49:14
19ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน6202020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย12020-07-14 16:54:13
20ข่าวประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หนองสิม(พ.ศ.2564-2568)02020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย42020-07-14 17:02:24