แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (รถยนต์ส่วนกลาง)มค82902/25632020-01-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ192020-01-27 17:01:09
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2019-12-23กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1162019-12-23 15:37:32
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัด ซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านพงสว่าง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2019-12-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1182019-12-13 09:02:35
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2019-12-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1142019-12-13 09:04:34
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวญราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่1 บ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2019-12-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1252019-12-06 13:53:55
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด-2019-11-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1192019-11-27 12:48:24
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด-2019-11-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1152019-11-27 12:55:55
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง-2019-11-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1122019-11-26 10:57:10
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม-2019-11-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ172019-11-26 11:47:01
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-10-29-ทดสอบ1ทดสอบ1162019-10-29 14:43:41
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256202019-10-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1152019-10-07 15:11:14
12ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒มค ๘๒๙๐๒/๕๔๕2019-10-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1162019-10-07 15:16:46
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาดมค82902/25622019-09-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1222019-09-16 16:05:32
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562-2019-08-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1292019-08-22 10:52:53
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาดมค82902/25622019-08-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ1232019-08-22 10:49:22
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น02019-07-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ1562019-07-22 09:27:20
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒02019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ1352019-07-22 09:25:18
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น02019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ1352019-07-22 09:26:45
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ราษฎรตำบลหนองสิม02019-07-19กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพทดสอบ1ทดสอบ122019-10-29 13:29:37
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด-2019-07-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ192019-07-10 11:40:23