แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพงสว่าง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) เลขที่ ๓๑๑๒๐๒๐2016-11-22-ไม่ระบุ2832016-11-23 03:32:31
2ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม2016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3192016-10-18 16:26:42
3ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ำบ้านหนองสิม หมูที่ 12016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3032016-10-18 16:27:14
4ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำแฮด-บ้านหนองสิมใหญ่2016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3012016-10-18 16:27:52
5ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม2016-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3542016-10-18 16:22:55
6ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็กทรงแชมเปญ บ้านศรีพิลา2016-07-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3132016-10-18 16:24:27
7ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านพงโพด ม. 52015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3052016-10-18 16:29:41
8ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหนองตาใกล้ ม. 42015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3182016-10-18 16:30:22
9ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบถนน คสล บ้านซำแฮด-หนองสิมใหญ่2015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3002016-10-18 16:31:51
10ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหอกลอง ม. 82015-06-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ1942016-10-18 16:28:52
11ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างศูÃÂ0000-00-00กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ3282016-10-18 16:31:10