แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25612018-05-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ1752018-05-23 16:27:30
2ราคากลางอ้างอิงราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 25612018-01-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ1992018-04-20 09:32:22
3ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 25602017-10-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ11922017-10-08 18:25:52