แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ราคากลางอ้างอิงข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา02018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์372020-08-04 17:38:47
2ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25612018-05-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ752018-05-23 16:27:30
3ราคากลางอ้างอิงราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 25612018-01-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ992018-04-20 09:32:22
4ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 25602017-10-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ1922017-10-08 18:25:52