แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

Purchase Plan

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แผนจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี02020-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์402020-07-22 11:15:32
2แผนจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 256202020-02-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์452020-07-22 11:17:16
3แผนจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ.256202020-01-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์312020-07-22 11:18:10
4แผนจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการจัดทำงบประมาณ02020-01-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์322020-07-22 11:16:20