แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2564-2568)02020-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการจ่าเอกวิชัย ลาดล้าย22020-07-10 18:28:18
2-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2564-2568)02020-07-10-จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย12020-07-10 18:30:44