แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1-นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล02020-10-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ12020-10-16 10:17:20
2-นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล02020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์22020-07-15 14:41:21