แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1-รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล02020-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการพรพรรณ จินารักษ์12020-07-15 16:31:54