องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/06/2566 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 1 มกราคม- 31 มีนาคม 2566) 101
22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.2 7
22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.5 11
12/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.9 ซ.นายเทียนชัย 20
12/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.9 20
22/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 472
21/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 556
21/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 2 บ้านสมสนุก ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 488
05/01/2566 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2565) 85
16/11/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 807
11/11/2565 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 85
11/11/2565 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 89
29/04/2565 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (รายเดือน) 1453
28/02/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 438
26/11/2564 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 497
26/11/2564 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 1323
06/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 933
06/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 (ช่วงที่ 1)ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 986
06/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 (ช่วงที่ 2) ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 905
20/08/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 1131
27/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2493
23/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ 8 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2165
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ 7 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2392
31/03/2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 2139
09/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ บ้านซำแฮด -ม.1 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1312
07/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1752
04/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ 9 - แยก ทล.219 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1341
03/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านพงโพด - หมู่ 1 บ้านหนองสิมใหญ่ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1228
21/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2184


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1