องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
55996   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 สตง.รับรอง    6.28M
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่เจ้าหน้าที่ของรัฐ    77.39k
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน    75.86k
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย    86.16k
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    38.15k
หนังสือรับสภาพหนี้    NAN
แบบฟอร์มร้องเรียน    34k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1