องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

คู่มือมาตรฐานการฏิบัติงาน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    293.36k
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ    2.87M
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน    425.39k
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    1.08M
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    4.4M
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม    114.44k
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    228.48k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน    233.02k
คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล    2.74M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1