องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
44803   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3
    7
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
    5
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    471
กิจกรรม Big Cleanning Day
กิจกรรม Big Cleanning Day
    605
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 22 เมษายน  2565)
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565)
    347
โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูกมันแกวบ้านพงโพด-พงสว่าง ของตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ปลูกมันแกวบ้านพงโพด-พงสว่าง ของตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
    480
No Gift Policy
No Gift Policy
    516
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
    508
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
    676
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)
กิจกรรม Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)
    547
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
    507
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
    633
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอออกโฉนดที่ดินรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
    1327
การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ หมู่ที่ 4 (นายบุญทัน ทินรส)
การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ หมู่ที่ 4 (นายบุญทัน ทินรส)
    1408
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตราชการใสสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
    1587
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด19 งานอุปสมบท ในพื้นที่ ม.4
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด19 งานอุปสมบท ในพื้นที่ ม.4
    1455
คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสิม ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน พื้นที่เสี่ยงม.1บ้านหนองสิมใหญ่ และ ม.7บ้านหนองโดน  เพื่อ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโคนา 2019
คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสิม ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน พื้นที่เสี่ยงม.1บ้านหนองสิมใหญ่ และ ม.7บ้านหนองโดน เพื่อ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโคนา 2019
    1561
Big Cleaning day
Big Cleaning day
    1510
การบริหารจัดการขยะ อบต.หนองสิม
การบริหารจัดการขยะ อบต.หนองสิม
    1580
โครงการลานบุญ
โครงการลานบุญ
    1445
งานมันแกวเงินล้าน
งานมันแกวเงินล้าน
    1605


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1