องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3 

ลงข่าว: 22/08/2565    20   449

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม โดยนายศราวุธ เย็นสวัสดิ์         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด       จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม