องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
44803   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
27/10/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07/10/2565 : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น
27/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22/07/2565 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565
04/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04/07/2565 : ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
27/06/2565 : ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565
23/06/2565 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
15/06/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
02/06/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01/06/2565 : ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2565
01/03/2565 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปีงบประมาณ 2565
01/03/2565 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
18/02/2565 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต./รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
15/02/2565 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทนของส่วนราชการในอบต.หนองสิม
14/02/2565 : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
04/12/2564 : ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
28/10/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
07/10/2564 : เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
07/10/2564 : เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>