องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/05/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล
03/04/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3/2566
23/03/2566 : ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.หนองสิมสัญจร ประจำปี 2566
20/03/2566 : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566
20/03/2566 : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
08/03/2566 : งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
07/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2566
06/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
03/02/2566 : ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566
05/01/2566 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
27/10/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07/10/2565 : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น
27/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22/07/2565 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565
04/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04/07/2565 : ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
27/06/2565 : ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565
23/06/2565 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
15/06/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
02/06/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>