องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
16225   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปีงบประมาณ 2564 

ลงข่าว : 03/05/2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปีงบประมาณ 2564
ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมที่ปฏิบัติงานในองค์กร ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  โดยขอให้ท่าน คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/w1qfcr และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าตอบแบบถามดังกล่าว ทั้งนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล ขอบคุณค่ะ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w1qfcr

 เข้าชม : 208