องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
55999   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหาร

นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
นายอ่อนสี เมืองแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0862669849
นายเรืองศรี พุดหล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0653011611
นายสุรศักดิ์ ปัดทุม
เลขานุการนายกอบต.หนองสิม 0854623882