องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
16222   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางอุไรวรรณ ราษี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอัญชลี สำรวมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ