องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวณัชทิชา พรเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธีระวัฒน์ บำรุงรส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุรีรัตน์ จันดิษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ