องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองส่งเสริมการเกษตร

นายสัมพันธ์ ศรีกะกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิคุณ สาทองขาว
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางทัศนีย์ เมืองแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร