องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0973015250
นายสัมพันธ์ ศรีกะกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 08335434444
จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด 0800114485
นางสมเด็จ ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง 0949901589
นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง 0981030179
นางสาวธณัชทิชา พรเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0834146625