องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
นายสัมพันธ์ ศรีกะกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสมเด็จ ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพนัชกร พรเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม