องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองคลัง

นางสมเด็จ ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนภัทร์ นาทันดร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจิดาภา ปัญหา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวนุชรี โสชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณี ภูลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิตรภรณ์ กิ่่งคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสกุลกาญ ทศแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ