องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
16225   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองคลัง

นางสมเด็จ ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนภัทร์ นาทันดร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิดาภา ปัญหา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนุชรี โสชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุพรรณี ภูลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิตรภรณ์ กิ่่งคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสกุลกาญ ทศแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ