องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
44803   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองการศึกษา

จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชัยวัฒน์ ลาโนนงิ้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ศรี
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางพรรณี นรชาย
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางลอองศรี มณีรัตน์
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางเบ็ญญาภา จงเทพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววัยดี สุขสดเขียว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอารีญา ปริญญานุูกูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายบุญสิทธิ์ แก้วนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ