องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองการศึกษา

จ่าเอกทินกร กองทอง
ปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชัยวัฒน์ ลาโนนงิ้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ศรี
ครูชำนาญการ
นางกรณิศ เทียนบุญระ
ครูชำนาญการ
นางพรรณี นรชาย
ครูชำนาญการ
นางลอองศรี มณีรัตน์
ครูชำนาญการ
นางเบ็ญญาภา จงเทพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววัยดี สุขสดเขียว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอารีญา ปริญญานุูกูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายบุญสิทธิ์ แก้วนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ