องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองการศึกษา

นางสาวชยาภา คำเมรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชัยวัฒน์ ลาโนนงิ้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ศรี
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางพรรณี นรชาย
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางลอองศรี มณีรัตน์
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางเบ็ญญาภา จงเทพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววัยดี สุขสดเขียว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอารีญา ปริญญานุูกูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายบุญสิทธิ์ แก้วนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ