องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสิม ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน พื้นที่เสี่ยงม.1บ้านหนองสิมใหญ่ และ ม.7บ้านหนองโดน เพื่อ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโคนา 2019  

ลงข่าว: 03/05/2564    7   1561