องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองช่าง

นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายศักดา มาตย์เทพ
นายช่างโยธา
นายกฤษณะ อาษาทำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชิตสนุ ทศดร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพัทธวรรณ วงษาสืบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองจันทร์ พรจันเท้า
พนักงานขับรถยนต์