องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองช่าง

นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย ศรีกะกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษณะ อาษาทำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชิตสนุ ทศดร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายทองจันทร์ พรจันเท้า
พนักงานขับรถยนต์