องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
44803   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

กองช่าง

นายวีรลักษณ์ น้อยอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธวัชชัย ศรีกะกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษณะ อาษาทำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชิตสนุ ทศดร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพัทธวรรณ วงษาสืบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองจันทร์ พรจันเท้า
พนักงานขับรถยนต์