องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55993   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพัด สมสีแก้ว
ประธานสภาอบต.หนองสิม
นายถวัล โยธาทูล
รองประธานสภาอบต.หนองสิม
นายสมพงษ์ ลาโคตร
สมาชิกสภาอบต. ม.1
นายศิวะ ปัดทุม
สมาชิกสภาอบต. ม.2
นายปัญญา จรรยาพิลาทิพย์
สมาชิกสภาอบต. ม.3
นายคำไพ ชาลีปะทัง
สมาชิกสภาอบต. ม.4
นายสุวิไชย บุญมาพล
สมาชิกสภาอบต. ม.5
นางวิรินภรณ์ อาสาทำ
สมาชิกสภาอบต. ม.8
นายลุน ดีโม้
สมาชิกสภาอบต. ม.9
นางอรัญญา พันธุระ
สมาชิกสภาอบต. ม.10