องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายศราวุธ  เย็นสวัสดิ์
นายศราวุธ เย็นสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0810500594
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
44804   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

สำนักปลัดอบต.

จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐภัสสร โยวะ
นิติกรชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนัญนภา จินารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอิทธิพล ศรีสารคาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าเอกสุนทร หงษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกไกรพิทักษ์ ซาเกิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิติยากรณ์ เทกอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุชิต จันวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
นายมนิชัย มูลดี
ยาม
นายอาทิตย์ ภูลำสัตย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ