องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongsim.go.th
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายพีรสิทธิ์ ทับผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 0834512099
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
16224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มีนาคม 2564

สำนักปลัดอบต.

จ่าเอกวิชัย ลาดล้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาพร โยวะ
นิติกร
นางวนิดา กุลธนี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรพรรณ จินารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายอิทธิพล ศรีสารคาม
นักจัดการงานทั่วไป
จ่าเอกสุนทร หงษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกไกรพิทักษ์ ซาเกิม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิติยากรณ์ เทกอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายมนิชัย มูลดี
ยาม